Mosty

W Klinice Ars Dent wykonujemy również najlepszej jakości mosty protetyczne będące alternatywą dla implantów, na których wszczepienie niekiedy nie pozwalają uwarunkowania zdrowotne, psychiczne czy finansowe Pacjenta. 

więcej

Mosty

Posiadanie pełnego uzębienia jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Najlepszym substytutem zęba jest implant, który zastępuje korzeń zęba, lecz czasem z powodów anatomicznych, finansowych lub psychologicznych wykonanie implantu staje się niemożliwe. Alternatywą jest wykonanie mostu

Przy jego pomocy możliwe jest uzupełnienie niewielkich braków międzyzębowych, ponieważ umieszczenie w kości zębów filarowych, czyli tych, na których oparty jest most, musi być większe, niż zębów brakujących.

Technik wykonuje w laboratorium most, a następnie lekarz cementuje go w ustach pacjenta, odtwarzając brakujące zęby. Może się on składać na przykład z trzech połączonych ze sobą koron, z których dwie pokrywają zęby sąsiadujące, a trzecia, środkowa, połączona z nimi odbudowuje brakujący.

Szczególny jest tak zwany most adhezyjny. Przy jego wykonaniu przygotowuje się tylko część korony zęba. Niekiedy wystarczy usunięcie jego starego wypełnienia i zakotwicza się tam most adhezyjny. Ten typ mostu ma jednak duże ograniczenia w zastosowaniu (ze względu na mniejszą retencję) i można go stosować tylko w określonych sytuacjach klinicznych.

Mosty protetyczne stanowią doskonałą alternatywę dla protez ruchomych, czyli wyjmowanych, w sytuacjach gdy liczba zębów filarowych jest wystarczająca oraz gdy są one w odpowiednim stanie i we właściwym położeniu.

Zalety mostów:

Prawidłowo wykonany most niczym nie wyróżnia się podczas uśmiechu. Nie wykonuje się przęseł dłuższych niż trzy korony, czyli nie wypełnia się tą metodą trzech brakujących zębów obok siebie.

zwiń
Ars Dent - klinika stomatologiczna
Instagram